Genel Bilgiler

"Araştırmacı ve yenilikçi eğitim yöntem ve tekniklerimizle öğrencilerimizin yanında olmak ve onlara hayat boyu sürecek başarının yolunu açmak için çalışırız.” İlkokul yıllarında başlayan çeşitli eğitim ve öğrenim modellerimizin yanı sıra öğrencilerimize önce kendilerini ifade edecekleri ulusal ve uluslararası platformlar hazırlayıp; bilim, kültür, sanat ve spor ortamlarında onların ilgi ve yetenek alanlarını ortaya çıkarırız. Teknoloji kullanımını hayatlarının her alanına taşımaları ve onlara kendilerini tanıma yolculuğunda farkındalıklarını yüksek bir bilinç düzeyine çıkarmaları için olanaklar sağlarız. Donanımlı sınıflarımızın yanı sıra, kütüphane, müzik ve görsel sanatlar atölyeleri, teknoloji tasarım atölyesi, bilgisayar laboratuvarı ve fen laboratuvarlarımızla üst düzey akademik altyapıyı tüm sosyal ve kültürel eğitimimizle paralel olarak sunarız. Okulumuzda eğitim ve öğretim, Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından Türkçe ve İngilizce olarak sürdürülmektedir. Tam gün eğitimin yapıldığı okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenmiş öğretim programları uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz 5. Sınıftan itibaren Fransızca, Rusça ya da Almanca dillerinden bir tanesini seçerek ikinci yabancı dil eğitimine başlamaktadırlar.
Atatürk Köşesi

Ansolon