TED Çorum Koleji

TED ÇORUM KOLEJİ HAKKINDA

Türkiye’nin modernleşmesi için eğitimin vazgeçilmez önemine inanmış olan Büyük Önder Atatürk, 1 Kasım 1925’te TBMM’nin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimde hedeflenen seviyeye ulaşmak için özel girişimin çalışmalarına ihtiyaç olduğunu dile getirmiş ve topluma çağrıda bulunmuştur. Türk Eğitim Derneği, bu temel vizyon doğrultusunda, Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadroların öncülüğünde 31 Ocak 1928 tarihinde doğmuş ve 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamuya Yararlı Dernek statüsü edinmiştir. İlk adı “Türk Maarif Cemiyeti” olan derneğimiz, 1946 yılından itibaren, “Türk Eğitim Derneği” adı altında çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. Türk Eğitim Derneği (TED), köklü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulduğu günden beri eğitim alanında faaliyet göstermekte; aynı zamanda yeterli maddi olanağa sahip olmayan başarılı çocukların eğitimlerini desteklemekte ve Türk eğitim sistemine maddi ve bilimsel katkılar sağlamaktadır.

Türk Eğitim Derneğinin Çorum ilindeki meşalesi TED Çorum Koleji, 2014-2015 eğitim öğretim yılında faaliyetlerine başlamış olup okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde eğitime devam etmektedir. TED Çorum Koleji, güçlü akademik kadrosu ile 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış nesiller yetiştirmek üzere tüm yaş gruplarında yabancı dil, bilim, teknoloji, matematik ve sanat başta olmak üzere çeşitli alanlarda fark yaratan eğitim programları sunmaktadır.

TED Çorum Kolejinde bireysel farklılıkların dikkate alındığı, öğrenci merkezli, ulusal değerleri esas alan, evrensel bakış açısına sahip, yabancı dil eğitiminin gerekliliğine inanan, akademik, sosyal ve fiziksel gelişimi destekleyici ortamlar sunan, TED’e özgü geliştirilmiş programlar ile uluslararası uygulamaların bütünleştirildiği, pozitif disipline dayalı, dinamik ve yenilikçi bir eğitim öğretim anlayışı esastır.

TED Çorum Kolejinde amacımız yaşam temelli ve öğrenciyi merkeze alan eğitim öğretim olanakları ile cumhuriyet değerlerine ve Atatürk ilkelerine bağlı, milli değerleri özümseyen ve dünya vatandaşlığı bilinci geliştirmiş, etik değerlere sahip, bilimsel düşünen, ülke ve dünya sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin yabancı dil bilen ve yabancı dili yaşamında etkili bir şekilde kullanabilen, araştırmayı ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, üretken, yaratıcı ve girişimcilik becerileri gelişmiş, teknoloji çağının gerekliliklerine ve yeterliliklerine sahip, kültür, sanat ve spor alanlarında entelektüel birikimi olan, çevresel ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, farklılıklara saygılı, empati kurabilen ve iletişim becerileri kuvvetli bireyler olması en büyük hedeflerimizdendir.

VİZYONUMUZ

Türkiye'nin köklü sivil toplum kuruluşlarından Türk Eğitim Derneğinin bir eğitim kurumu olarak Atatürk ve cumhuriyet ilkelerine bağlı, temel değerlerinden ödün vermeden insanlığa değer katan, iç disiplini yüksek dünya vatandaşları yetiştirmektir.

MİSYONUMUZ

• Cumhuriyetin değerlerine sahip kurum kimliğini yaşatmak ve bu amaca uygun aidiyeti geliştirmek,

• Eğitim ve öğretimin bütün aşamalarını bilimsel yöntemlerle uygulamak,

• Okul ortamında kazandığı edinimleri günlük yaşantılarıyla ilişkilendiren, iç disiplini yüksek, 21. yüzyıl öğreneni profiline uygun dünya vatandaşı bireyler yetiştirmek,

• Öğrencilere yurttaşlık bilincini kazandıran, bilgi teknolojilerine ve çağdaş yönetim anlayışına yer veren, ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığı çalışmalar ve eğitim öğretim yaklaşımlarıyla öncü, örnek ve fark yaratan bir eğitim kurumu olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

1) Atatürk ilkelerine ve evrensel değerlere bağlılık: Atatürk ilkelerine ve demokratik cumhuriyetin temel kazanımlarına bağlı olarak evrensel değerlere uygun çağdaş eğitim vermek.

2) Adalet: Öğrenci, öğretmen, veli, yönetici, çalışan ve diğer tüm paydaşlar arası denge gözeten, tarafsız kuralları olan ve bu etik kurallardan ödün vermeyen, saygı gören ve gösteren sistemler oluşturmak ve uygulamak.

3) Bilimsellik: Veriye dayalı, analitik, yenilikçi, sorgulayan, güvenilir ve alana ilişkin merak duygusunu besleyen, çözüm odaklı yöntemlerle çalışarak öncü projeler yaratmak.

4) Şeffaflık: Tüm süreçlerde açık iletişim kurarak kurallar çerçevesinde, zamanında, doğru geri ve ileri bildirimlerle, güvenilir, hesap verilebilir, şeffaf bir yaklaşımla çalışmak.

5) Çeviklik: Durumlar karşısında olayların kendiliğinden gelişmesini beklemeden, esnek, dinamik, çok yönlü ve yılmaz yaklaşımlarla, inisiyatif alıp doğru önceliklendirme yaparak, değişikliklere uyum sağlama becerisi geliştirmek ve çevik yöntemler benimsemek.

Atatürk Köşesi

Ansolon