Genel Bilgiler

"Öğrenci merkezli eğitim anlayışımızla, her biri farklı dünyalara sahip çocuklarımızın içindeki cevheri açığa çıkarmak ve onları dünya standartlarına uygun şekilde geliştirmek için çalışırız.” TED Çorum Koleji olarak, her çocuğun özel olduğuna ve her çocuğun mutlaka geliştirilmesi gereken kendine has özellikleri olduğuna inanır. İlkokul yıllarının, çocuklarımızın kendileriyle ve çevreyle tanışmaya başladıkları en kritik dönem olduğunu bilir ve bunun için de merkezine öğrenciyi alan yaşam temelli bir eğitim anlayışla çalışırız. Onların, kendilerine has dünyalarındaki cevherleri açığa çıkarmak için proje tabanlı ve yapılandırmacı eğitim yöntem ve tekniklerimizle çocuklarımızı geleceğe hazırlarız. Modern donanımlı sınıflarımız ve kütüphanelerimizin yanı sıra kulüp odalarımız, müzik ve görsel sanatlar atölyelerimizle öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmeleri için ihtiyaç duyacakları tüm olanakları sağlarız. Bu sayede, onların beceri ve kimlik gelişimlerine destek oluruz.
Atatürk Köşesi

Ansolon