Genel Bilgiler

Anaokulumuz 36 aylıktan itibaren öğrenci kabulüne başlamıştır. Türk Eğitim Derneğinin sağlam temelleri,öğrenmeyi ve öğretmeyi yaşam boyu sürdüren deneyimli eğitim kadromuz ve okul kültürümüzle çocuklarımızı yarınlara güvenle tasımak için calışırız. Bireyler bilişsel, fiziksel ve sosyal açıdan 6 yaşına kadar gelişimlerini büyük ölçüde tamamlamış olurlar.Bu dönemde kendilerini bekleyen uzun okul hayatına en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için okul öncesi eğitim kurumlarından alacakları destek büyük önem taşımaktadır.İşte TED Çorum Koleji olarak 0-6 yaş arası eğitimin öneminin yadsınamaz bir gerçek olduğunun farkındalığıyla yola çıkıp geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı bu doğrultuda yetiştiririz. Türk Eğitim Derneğinin onaylı okul öncesi programıyla her çocuğu bir birey olarak kabul edip etkinliklerimizi onların ilgi, ihtiyaç, yaş ve eğitim özelliklerini karşılayacak şekilde düzenleriz. Ayrıca sosyal oyunu geliştirmek, yeni ve heyecanlı yollar bulmak, oynamaları için cesaretlendirmek ve güvenli öğrenme çevresi yaratmak unsurlarını programımızın öncelikleri arasında tutarız. Bu süreçte tüm çocuklarla bireysel olarak ilgilenip, onların gelişimsel olarak bulunduğu yerden hareketle eğitim programına devam ederiz. Okulumuzun içindeki diğer birimlerle bağı olmayacak şekilde konumlandırılan sınıfları, kütüphanesi, fen ve doğa atölyesi, jimnastik salonu, kapalı oyun odası, drama alanı, yemekhanesi, oyun bahçesi ve sağlık odası ile okul öncesi öğrencilerimize özel bir dünya yaratır ve onlara kendilerini keşfedecekleri yeni dünyaların kapılarını aralarız.
Atatürk Köşesi

Ansolon